Zakład Elektroniki Przemysłowej

Prostownik kompaktowy ENI-12D-3K

Prostownik kompaktowy ENI-12D-3K

rysunek techniczny prostownika kompaktowego ENI-12D-3K
Opis

KARTA PRODUKTU.pdf

ZASTOSOWANIE

Prostownik kompaktowy typu ENI-12D-3K jest przeznaczony do zasilania sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej napięciem 660 V. Prostownik przystosowany jest do nabudowania na transformator, po czym stanowi z nim jedną konstrukcyjną całość - zespół prostownikowy.

DANE TECHNICZNE

 Znamionowe napięcie zasilania  2 x 3 x 525 V
 Liczba faz napięcia zasilania  2 x 3 (Y-D)
 Znamionowa częstotliwość fN  50 Hz
 Znamionowe napięcie izolacji  1000 V
 Znamionowe napięcie wyprostowane UdN  660 V
 Napięcie wyprostowane stanu jałowego rzeczywiste Ud00  740 V
 Znamionowy prąd wyprostowany dla V klasy obciążalności IdN  1200 A
 Znamionowy prąd wyprostowany IdmN dla I klasy obciążalności  1580 A
 Chłodzenie  naturalne
 Temperatura otoczenia  -30°C ÷ +40°C
 Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.)  (2 x 1080) x 1000 x 350 mm
 Stopień ochrony obudowy  określany przez rodzaj obudowy
 zespołu transformator - prostownik

BUDOWA

Prostownik jest zabudowany na dwóch płytach izolacyjnych umieszczonych na ocynkowanej ramie stalowej, mocowanej do konstrukcji transformatora. Obie płyty zestawione są obok siebie, a na każdej z nich znajduje się jeden kompletny mostek prostownikowy typu 6D. Wyjścia prądu stałego obu mostków dołączone są do wspólnych szyn odejściowych umieszczonych pionowo na płytach. Kable zasilające sieć trakcyjną prądu stałego przyłączane są do zacisków znajdujących się na tych szynach w dolnej części. Szyna o biegunowości dodatniej umieszczona jest po prawej stronie, a szyna o biegunowości ujemnej po lewej stronie. Mostek prostownikowy umieszczony w lewej części płyty zasilany jest połączeniami giętkimi z górnych zacisków transformatora, natomiast z dolnych zacisków zasilany jest mostek prostownikowy umieszczony w prawej części płyty.

OPIS DZIAŁANIA

Transformator, będący częścią składową zespołu prostownikowego, posiada dwa uzwojenia wtórne, z których zasilane są dwa mostki prostownikowe typu 6D, mieszczące się na płycie izolacyjnej. Ponieważ jedno uzwojenie wtórne transformatora połączone jest w trójkąt, a drugie w gwiazdę to oddziaływanie zespołu prostownikowego na sieć zasilającą średniego napięcia jest oddziaływaniem 12 - pulsowym. Zespół prostownikowy 12-pulsowy ma znaczną przewagę nad zespołem 6-pulsowym, ponieważ w sieci średniego napięcia, z której zespół ten jest zasilany pojawia się znacznie mniejsza moc deformacji. Spowodowana jest ona wyższymi harmonicznymi prądu, co niekorzystnie wpływa na warunki przesyłania energii elektrycznej ze źródła do odbiorników w tym również zespołu prostownikowego i obniża sprawność przesyłu energii elektrycznej. Diody w mostkach diodowych chronione są od przepięć komutacyjnych dzięki odpowiednio dobranym obwodom „RC” dołączonym równolegle do każdego modułu diodowego. Natomiast ochronę diod od przepięć łączeniowych zapewnia inny obwód „RC”, dołączony do zacisków wyjściowych zespołu prostownikowego.  

SCHEMAT BLOKOWY

schemat blokowy prostownika-kompaktowego ENI-12D-3K

Moc kW
792
Napięcie wejściowe
525 VAC
Napięcie wyjściowe
660 VDC
 

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej