Zakład Elektroniki Przemysłowej

Prostownik diodowy ENI-12D-2M

Prostownik diodowy typu ENI - 12D - 2M

rysunek techniczny prostownika diodowego typu ENI - 12D - 2M
Opis

KARTA PRODUKTU.pdf

ZASTOSOWANIE

Prostownik diodowy typu ENI-12D-2M jest przeznaczony do zasilania sieci trakcyjnej tramwajowej prądu stałego napięciem 660 V. Prostownik jest przystosowany do połączenia z transformatorem prostownikowym trój-uzwojeniowym posiadającym dwa uzwojenia wtórne, z których jedno jest połączone w gwiazdę, a drugie w trójkąt. Konfiguracja taka pozwala na uzyskanie 12-pulsowego oddziaływania zespołu prostownikowego na sieć zasilającą prądu przemiennego.

DANE TECHNICZNE

 Znamionowe napięcie zasilania ULN  2 x 3 x 525 V (+10/-10 [%])
 Liczba faz napięcia zasilania  2 x 3 (Y-D)
 Znamionowa częstotliwość fN  50 Hz
 Znamionowe napięcie izolacji  1000 V
 Znamionowe napięcie wyprostowane UdN  660 V
 Napięcie wyprostowane stanu jałowego rzeczywiste Ud00  720 V
 Znamionowy prąd wyprostowany dla V klasy obciążalności IdN  1200 A (1800 A w ciągu 2 h, 2400 A w ciągu 1 min.)
 Znamionowy prąd wyprostowany IdmN dla I klasy obciążalności  1600 A
 Sprawność zespołu prostownikowego  ≤ 99,3%
 Chłodzenie  Naturalne
 Temperatura otoczenia  -30°C ÷ +40°C
 Stopień ochrony obudowy  IP20
 Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.)  1045 x 850 x 1965 mm

BUDOWA

Prostownik trakcyjny został zbudowany w postaci szafy wolnostojącej z dostępem do wnętrza prostownika z trzech stron, po otwarciu drzwi jednoskrzydłowych. Wszystkie osłony boczne szafy wykonane są jako siatkowe, co stwarza bardzo dobre warunki chłodzenia wszystkich elementów zespołu prostownikowego, a w szczególności modułów diodowych. W zespole prostownikowym umieszczono dwa mostki prostownicze trójfazowe typu 6D, połączone równolegle po stronie prądu stałego. Każdy prostownik zasilany jest z innego uzwojenia wtórnego transformatora prostownikowego, co odpowiada układowi 12-pulsowemu. Zasilanie zespołu prostownikowego przychodzące od transformatora prostownikowego przewidziano kablami od dołu szafy. W ten sam sposób przewidziano podłączenie kabli odbiorczych prądu stałego o biegunowości ujemnej oraz o biegunowości dodatniej

DZIAŁANIE

Transformator prostownikowy, będący częścią składową przekształtnika energoelektrycznego, posiada dwa uzwojenia wtórne, z których zasilane są dwa mostki prostownikowe 6D, mieszczące się w prostowniku trakcyjnym ENI-12D-2M. Ponieważ jedno uzwojenie wtórne transformatora połączone jest w trójkąt, a drugie w gwiazdę, to oddziaływanie przekształtnika energoelektrycznego jako całości na sieć zasilającą jest oddziaływaniem 12-pulsowym. Ochronę diod od przepięć komutacyjnych stanowią, odpowiednio dobrane obwody „RC”, dołączone równolegle do każdego modułu diodowego. Natomiast ochronę diod od przepięć łączeniowych zapewnia obwód „RC”, dołączony do zacisków wyjściowych zespołu prostownikowego. Prostownik wyposażony jest w układ sygnalizujący uszkodzenie diod.

SCHEMAT BLOKOWY

schemat blokowy prostownika diodowego typu ENI - 12D - 2M

Moc kW
792
Napięcie wejściowe
2 x 3 x 525 VAC
Napięcie wyjściowe
660 VDC
 

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej