Prosimy o przedstawienie oferty na zakup niżej wymienionych elementów MITSUBISHI lub równoważnych:

- Tranzystor CM600HG-130H  - 16 szt
- Sterownik 1SD210F2-CM600HG-130H   - 16 szt
- Zasilacz sterownika ISO3116I-65   - 16 szt
- Dioda RM600DG-130S   - 3 szt    
Kryterium wyboru ofert: cena 100%
Od decyzji wyboru nie przysługują środki odwoławcze
Na oferty oczekujemy do: 01.02.2010r.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z panem Jakubem Sobańskim

Program Regionalny Narodowa Strategia SpójnościPromuje łódzkieCentrum Obsługi PrzedsiębiorcyUnia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej